1. Privacy Policy

Confidentialitate

Politica globala de protectie a datelor cu caracter personal Înainte de schimbările majore ale reglementărilor UE privind confidențialitatea datelor societatea F.D. Stil International Art SRL a anunțat politica globală de confidențialitate pentru a se asigura că rămâne în fruntea celor mai bune practici globale din acest domeniu.
Politica initiata a fost anunțată înainte de introducerea Regulamentului UE privind protecția generală a datelor (GDPR), care va fi pus în aplicare începând cu 25 mai 2018. GDPR va implica schimbări pe scară largă pentru întreprinderile - atât cele cu sediul în UE, cât și cele din afara UE - care prelucrează date cu caracter personal ale cetățenilor UE - prin sporirea semnificativă a drepturilor și protecției persoanelor.

Politica globala de protectie a datelor cu caracter personal

Această politică ni se aplică nouă, societatii F.D. Stil International Art SRL, membrilor din conducere și angajaților noștri, în acest caz, implică faptul că adoptarea acestei Politici poate fi impusă de către societatea F.D. Stil International Art SRL, în mod direct sau indirect, pe baza votului majorității, al majorității reprezentanților din conducere sau printr-un acord.

Domeniul de aplicare și aplicabilitatea acestei politici

Această politică se aplică pentru noi, societatii F.D. Stil International Art SRL, functionarii și angajații noștri. În acest caz, societatea F.D. Stil International Art SRL poate impune adoptarea acestei politici, direct sau indirect, pe baza votului majoritar, a reprezentării conducerii majoritare sau prin acord. Societatea F.D. Stil International Art SRL stabilește și aplică norme interne, cum ar fi regulamentele și procedurile în conformitate cu această politică.
Politica expune principiile de bază ale societatii F.D. Stil International Art SRL privind protecția datelor personale și standardele de securitate a datelor și asigură conformitatea cu legile în vigoare de protecție a datelor, naționale și internaționale, în toată lumea. În consecință, cuprinde principiile de protecție a datelor, agreate la nivel internațional, cu intenția nu de a substitui, ci de a suplimenta respectivele legi privind protecția datelor personale și a confidențialității (”Legislația Națională”). Conținutul acestei Politici trebuie observat în absența unei Legislații Naționale corespondente sau dacă Legislația Națională oferă mai puține cerințe decât această Politică. Pe de altă parte, Legislația Națională are întotdeauna prioritate în cazul unui conflict cu această Politică sau în cazul în care Legislația Națională are cerințe mai stricte decât această Politică
Politica se extinde asupra prelucrării tuturor datelor cu caracter personal. În țările în care datele entităților legale sunt protejate în aceeași măsură ca și datele personale, Politica se aplică în mod egal asupra datelor entităților legale. Datele anonime, ca în cazul evaluărilor statistice și a studiilor, nu reprezintă subiectul acestei Politici.
Principiile societatii F.D. Stil International Art SRL privind prelucrarea datelor cu caracter personal Respectarea legilor, corectitudine și transparență Datele personale vor fi colectate și prelucrate în mod legal, corect și transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecților datelor .

Limitarea la scopul specificat

Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite și legitime și nu vor fi prelucrate într-un mod incompatibil cu scopurile inițiale.

Acuratețea datelor / Actualitatea datelor

Datele personale vor fi precise și, în cazurile în care este necesar, actualizate constant. Societatea F.D. Stil International Art SRL va lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertențele în mod prompt.

Limitarea la datele necesare

Datele personale vor fi adecvate, relevante și limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este necesar. Drepturile subiecților datelor cu caracter personal Societatea F.D. Stil International Art SRL respectă drepturile tuturor subiecților datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricția prelucrării sau a ștergerii acestora și referitor la acuratețea acestora. Societatea F.D. Stil International Art SRL va furniza informații clare și neambigue despre modul și scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecților.

Ștergerea datelor cu caracter personal

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. Societatea F.D. Stil International Art SRL elimină datele personale care nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau în cazul în care consimțământul este retras și nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.

Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor

Datele personale vor fi prelucrate în condiții de siguranță. Vor fi luate măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. Societatea F.D. Stil International Art SRL asigură, în totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidențialitate și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, societatea F.D. Stil International Art SRL are abilitatea de a restaura, în timp util, disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal.

Protecția implicită a datelor cu caracter personal

Societatea F.D. Stil International Art SRL va implementa măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat în cursul dezvoltării de noi produse.

Responsabilitate

Societatea F.D. Stil International Art SRL își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Societatea F.D. Stil International Art SRL își manifestă responsabilitatea și are capacitatea de a demonstra conformitatea.
Organizarea societatii F.D. Stil International Art SRL privind protecția datelor cu caracter personal Societatea F.D. Stil International Art SRL va desemna o persoană calificată, responsabilă de implementarea și observarea principiilor menționate anterior.

 

 in category  from style